Jak powstał Nasz Dom?

Obiekt został nabyty 1 lipca 1989 roku. Jako że był to dom jednorodzinny, od razu rozpoczęły się prace polegające na jego rozbudowie i adaptacji na cele ośrodka rekolekcyjnego dla rozrastającej się w Polsce wspólnoty Ruchu Focolari.


W pracę z wielkim zaangażowaniem włączyły się nie tylko osoby z całej Polski, ale też z innych krajów: młodzi, rodziny, księża, zakonnicy… Ofiarowały one swój czas, aby podejmować konieczne prace fizyczne, np. ładowanie i rozładowywanie cegieł, kopanie fundamentów, malowanie, sprzątanie.


W sierpniu 1991 roku Chiara Lubich, założycielka Ruchu Focolari, pierwszy raz gościła w domu przez kilka dni. Przyjechała do Polski, ponieważ została poproszona przez św. Jana Pawła II o wygłoszenie katechezy podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. W czasie tego pobytu ośrodkowi, który miał formować do życia w jedności, dała nazwę: „Centro Unità” co oznacza „Centrum jedności”. Przebywała w tym domu jeszcze raz w 2000 roku.


W ciągu ponad 30 lat dom służył nie tylko Ruchowi Focolari, lecz także wielu innym grupom i wspólnotom. Kilkakrotnie gościł m.in. siostry Jadwiżanki czy młodych ze Szwajcarii…


Także dzisiaj otwarty jest dla wszystkich, aby kontynuować swą misję – być centrum jedności w świecie pełnym podziałów.Dom CENTRO UNITÀ oferuje Państwu noclegi, organizację konferencji, rekolekcji i spotkań okolicznościowych.

“Dom otwarty jest dla wszystkich,
aby kontynuować swą misję – być centrum jedności w świecie pełnym podziałów.”

Scroll to Top