Kaplica

W domu znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem.

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje Tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje,
a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.”

J 13,20

Scroll to Top